top of page
Search

“ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2017” ยกระดับประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล 4.015 MOU มุ่งพัฒนาอุตสาหกร

งานนิทรรศการนานาชาติ “ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2017” ภายใต้แนวคิด “ดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่นไทยแลนด์” โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน จุดเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ของคนไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” นอกจากเป็นการนำเสนอความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยแห่งโลกอนาคต พร้อมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเหล่ากูรูผู้เชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัลจากทั่วโลก ไฮไลท์สำคัญอีกอย่างคือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนานาชาติในด้านดิจิทัล เพื่อยกระดับประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล 4.0 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ มากถึง 15 ฉบับที่จะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมลงทุนดิจิทัลในไทย ได้แก่


ในวันที่ 21 กันยายน 2560 ได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายรัฐมนตรี, พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี, ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี, ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนานาชาติในด้านดิจิทัล 5 ฉบับ ดังนี้คือ

1. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดทำกรอบความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ โดยนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับ มัลคอม จอห์นสัน เลขาธิการ International Telecommunication Union (ITU)

2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3. บันทึกการแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือระหว่างบริษัทกูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดย Mr. Ben King, Managing Director และดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)

4. บันทึกข้อตกลงร่วมมือระดับพหุภาคีเรื่องความร่วมมือระดับภูมิภาคในส่วนของการเชื่อมต่อและความร่วมมือกับนานาชาติ โดยศูนย์ความร่วมมือสตาร์อัพระดับโลก Regional Collaboration on Global Connectivity and Cooperation โดย GEN Global – มร.โจนาธาน ออร์ทแมนส์ ผู้ก่อตั้งและประธาน Global Entrepreneurship Network (GEN) ซึ่งมีประเทศสมาชิกกว่า 165 ประเทศและดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และ GEN ASIA ซึ่งจะเป็นศูนย์ความร่วมมือสตาร์ทอัพระดับภูมิภาค ทั้งหมด 10 ประเทศ

 • Minwoo Nam – Korea Entrepreneurship Foundation, South Korea

 • Steve Cheah – Managing Director, GEN Thailand

 • Phạm Hoang Tien – Managing Director, GEN Vietnam

 • David Kuo – Acting Managing Director, GEN Taiwan

 • Kalsoom Lakhani – Founder, Invest2Innovate, Pakistan

 • Emmanuel Maillard – Founder, GEN Myanmar

 • Hiro Nishiguchi – Acting Managing Director, GEN Japan

 • Marianne Tan – Head of Partnerships, ACE Singapore

 • Yatin Thakur – Managing Director, GEN India

 • Qian Wang – CEO, Zhongnan Valley, China


5. บันทึกข้อตกลงร่วมมือระดับพหุภาคีเรื่องความร่วมมือให้การสนับสนุนการจัดตั้งดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์และสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (ไอโอที) (Multilateral Memorandum of Understanding On cooperation to Support the Operation of Digital Park Thailand and IoT Institute) โดย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กับ Multilateral องค์กรชั้นแนวหน้าด้านดิจิทัล อาทิ

 • ดร. สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

 • รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา

 • รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

 • รศ.ดร. อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • Lu Yimin President China Unicom

 • MANABU KAHARA President NTT Communications (Thailand) Co.,Ltd.

 • คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สพธอ.

 • คุณนพพล ตู้จินดา ผู้จัดการทั่วไป โอโฟ่ ประเทศไทย

 • พลอากาศเอกสมชาย เธียรอนันท์ ประธานกรรมการ บริษัท พรีไซซ ดิจิตอล อีโคโนมี่ จำกัด

 • คุณสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

 • Qiang Hua Managing Director Huawei Technologies (Thailand) Co.,Ltd

 • คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

 • คุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 • Rajiv Bawa Chief of corporate Affairs and Business Development officer (DTAC)

 • GE Ke, Chief Executive Officer from Kingsoft Office Software RMI Global Ventures – Thai WPS

 • Worawoot Ounjai, Chief Executive Officer COL Public Company Limited (Central Group)

 • คุณภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 • John Leslie Millar, Chief Strategic Development Officer ANADA

 • นายพิเชฐ ธรรมวิภาค รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ธนาคารออมสิน

 • นส. ชัชฎา อภิชาสุทธากุล นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

 • ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร, นายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ)

 • คุณบุญชัย วงศ์บวรเกียรติ Co-founder บริษัท โปร ทอยส์ จำกัด

 • คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

 • คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธาน สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย

 • Joseph Hong Managing Director Robert Bosch Ltd.,

 • นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน

 • นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 • คุณชาริณี กัลยาณมิตร บริษัท อิคิไก กรุ๊ป จำกัด

 • Varayuth Yenbamroong Chief Executive Officer (CEO), Founder MU Space Corp.

ในโอกาสเดียวกันในช่วงบ่ายวันที่ 21 กันยายน 2560 รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง และ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน 4 ฉบับ คือ ความร่วมมือด้านขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City), ความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อรองรับการพัฒนา Smart City จังหวัดภูเก็ต, ความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนากำลังคนดิจิทัล (Digital Manpower ) ดังนี้คือ


1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) กับ ดีป้า ลงนามระหว่าง นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)

2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อรองรับการพัฒนา Smart City จังหวัดภูเก็ต ลงนามระหว่าง นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)


3. บันทึกข้อตกลงร่วมมือเรื่องกรอบความร่วมมือกับบุคลากรสำคัญระดับโลกด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนโครงการสมาร์ทซิตี้ในประเทศไทย ระหว่างบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)


4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและพัฒนากำลังคนดิจิทัล (Digital Manpower)” ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ คิงซอฟต์ ออฟฟิศ ซอฟต์แวร์ จำกัด Thai WPS ลงนามระหว่าง นายเกอะ เคอ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิงซอฟต์ ออฟฟิศ ซอฟต์แวร์ จำกัด และดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)

ต่อมาในวันที่ 22 กันยายน 2560 รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในการลงนามในบันทึกข้อตกลงจำนวน 6 เรื่อง ที่เน้นเรื่องการลงทุน เอกชน กับ startup ดังนี้

1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อผลักดันโครงการเขตเศรษฐกิจดิจิทัล ยกระดับขีดความสามารถของกำลังพล และแรงงานด้านดิจิทัลที่มีทักษะ, ส่งเสริมการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคดิจิทัลในมิติของภาคอุตสาหกรรมการผลิต, ก่อสร้างสถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (IoT) และส่งเสริมการผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย ลงนามระหว่าง นายพิชัย ดวงทวีทรัพย์ กรรมการ บริษัทเซเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด และดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)

2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อตั้งสถานีควบคุมดาวเทียมในเขตพื้นที่ EEC ลงนามระหว่าง คุณวรายุทธ เย็นบำรุง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท MU Space Corp. และดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)

3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ข้อมูลสำหรับเกษตรดิจิทัลยกระดับรายได้เกษตรกรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) รวมทั้งพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (Digital Workforce) ที่ปฏิบัติงานในการวิจัย พัฒนา ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ รวมไปถึงความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) สำหรับเกษตรดิจิทัล ลงนามระหว่าง นายกฤช นฤสิงห์สำราญ ผู้อำนวยการประธานกลุ่มบริษัทสิงห์ยิ้มอุตสาหกรรมการเกษตร โดย บริษัทเอสวายจี โฮลดิ้ง จำกัด และดร.นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)

4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อร่วมมือให้เกิดการอำนวยความสะดวกในการให้บริการจัดตั้งธุรกิจ การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การให้บริการด้านธุรกิจ แก่วิสาหกิจเทคโนโลยีดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Tech Startup) และผู้ประกอบการด้านดิจิทัล (Digital Entrepreneur) ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย และชักจูง/ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล (Digital Talent)ให้มาดำเนินธุรกิจดิจิทัลภายในประเทศไทย ตลอดจนช่วยเหลือประสานงานเรื่องของวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้กับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ ลงนามระหว่าง นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และดร.นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) โดยคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน

5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินงานของสถาบันไอโอที (IoT Institute) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้เกิดอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (New S-Curve Digital Industry) ในประเทศไทย ลงนามระหว่าง นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), และดร.นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)

6. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการ ร่วมดำเนินการโครงการ Digital Park Thailand รวมถึงร่วมสร้าง ร่วมลงทุนในโครงการ IoT Institute เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือพื้นฐานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ความร่วมมือในการผลักดันโครงการดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ และประสานความลงทุนและร่วมกันจัดตั้งโครงการร่วมลงทุนในการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ลงนามระหว่าง บริษัท ZTE (Thailand) Company Limited และดร.นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)

อย่างไรก็ตาม “ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2017” ศูนย์รวมงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลจากทั่วโลก พร้อมพลิกโฉมประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์เต็มตัว ที่ผู้ร่วมชมงานจะเห็นถึงนวัตกรรมและการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยไปสู่ยุคดิจิทัล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 กันยายนนี้ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

11 views0 comments

コメント


bottom of page